บอร์ด ความรัก,อิหร่านอาเซอร์ไบจันตามรอยไฟศักดิ์สิทธิ์เคอร์มานชาห์ ประสบการณ์ช.. โพสท์โดย เ้กียรติกำพลอิหร่าน อาเซอร์ไบจัน ตามรอยไฟศักดิ์สิทธิ์ เคอร์มานชาห์ Kernanshahเคอร์มานชาห์ Kernanshah เมืองหลวงของจังหวัดเคอร์มันชาห์เคอร์มานชาห์ Kernanshah เมืองหลวงของจังหวัดเคอร์มันชาห์ทาค-เอ-บอสตาน Taq-e-Bostan อายุกว่า 1,700 ปี ในยุคราชวงศ์ซัดซานิด (ค.ศ. 226 – 650) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกแล้ว ภาพแกะสลักที่นี่ ได้ชื่อว่าคมชัดและสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในอิหร่าน เช่น ภาพ ของศาสดาในศาสนาโซโร แอสเตอร์ กำลังมอบมาลัยให้กษัตริย์ชาร์ปูร์แห่งราชวงศ์ซัดซาเนียน ซึ่งพวงมาลัยเป็นการสื่อถึงการให้อำนาจทาค-เอ-บอสตาน Taq-e-Bostanทาค-เอ-บอสตาน Taq-e-Bostanทาค-เอ-บอสตาน Taq-e-Bostanทาค-เอ-บอสตาน Taq-e-Bostanเมืองโบราณบิโซตุน Bisotun Ancient Cityตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซัดซาเนียน แหล่งอารยธรรมมรดกโลก ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนโดยองค์การยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 2006 ชมอักษรโบราณอายุกว่า 2,500 ปี สลักบนหน้าผาหินในยุคกษัตริย์ ดาริอุ สมหาราช ซึ่งพระองค์ทรงสั่งให้แกะสลักเป็นเรื่องราวการเดินทัพ ด้วยอักษรถึง 3 ภาษา คือ ภาษาอีแลมไมท์, ภาษาบาบิโลเนียน และภาษาเปอร์เซียโบราณเมืองโบราณบิโซตุน Bisotun Ancientเมืองโบราณบิโซตุน Bisotun Ancientเมืองโบราณบิโซตุน Bisotun Ancientเมืองโบราณบิโซตุน Bisotun Ancient