อิหร่าน อาเซอร์ไบจัน ตามรอยไฟศักดิ์สิทธิ์ ซานันดาจ Sanandaj

อิหร่าน อาเซอร์ไบจัน ตามรอยไฟศักดิ์สิทธิ์ ซานันดาจ Sanandaj

บอร์ด ความรัก,อิหร่านอาเซอร์ไบจันตามรอยไฟศักดิ์สิทธิ์ซานันดาจ ประสบการณ์ช.. โพสท์โดย เ้กียรติกำพล ซานันดาจ Sanandaj อันเป็นเมืองหลวงของจังหวัดเคอร์ดิสถานซานันดาจ Sanandajซานันดาจ Sanandajอาเซ็ฟแมนชั่น Asef’s Mansion ซึ่งเป็นคฤหาสน์ของเจ้าเมืองตั้งแต่ยุคราชวงศ์กอญัร ปัจจุบันมีบางส่วนที่จัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งชนชาติเคิร์ทอาเซ็ฟแมนชั่น Asef’s Mansionอาเซ็ฟแมนชั่น Asef’s Mansionอาเซ็ฟแมนชั่น Asef’s Mansionอาเซ็ฟแมนชั่น Asef’s Mansionเมืองซานันดาจ Sanandaj Bazaar ตลาดบาซาร์ที่คึกคักไปด้วยชาวเมืองและหลากหลายด้วยสิ่งของสารพัดชนิดรวมทั้งพืชผัก ผลไม้สดประจำฤดูกาลด้วยSanandaj Bazaar ตลาดบาซาร์Sanandaj Bazaar ตลาดบาซาร์Sanandaj Bazaar ตลาดบาซาร์