บอร์ด ความรัก,รู้สึกและคิดอย่างไรถ้ามีลูกหลานเป็นเพศหลากหลาย ประสบการณ์ช.. เนื้อหาโดย tomboylovemanพ่อแม่หรือผู้ปกครองที่มีลูกหลานคนในครอบครัวหรือญาติสนิทเป็นเป็นบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศหรือLGBT ยอมรับและมีความรู้ความเข้าเรื่องเพศสภาพและเพศวิถีของพวกเขาไหม มีความวิตกกังวลหรือเป็นห่วงอะไรไหม และครูอาจารย์ในสถานศึกษาซึ่งเป็นพ่อแม่คนที่สองของนักเรียนนักศึกษา คิดเห็นอย่างไรบ้างที่มีลูกศิษย์เป็นเพศหลากหลาย(LGBT) บุคคลหลากหลายทางเพศซึ่งไม่เป็นบันทัดฐานของสังคม ไม่อยู่ในกรอบสองเพศของชายหญิง ใช้ชีวิตประจำวันยากลำบากกันอย่างไรบ้าง หรือสังคมมีความรังเกียจไหมผู้ปกครองที่บ้านเศร้าเสียใจหรือบังคับตบตีหรือห้ามไม่ให้เป็นLGBTไหม ครูอาจารย์ปฎิบัตินักเรียนนักศึกษาที่เป็นลูกศิษย์LGBTอย่างไร ใช้อำนาจกดดันให้ไม่เป็นเพศหลากหลายให้อยู่ในขั้วของชายหญิงหรือเปล่าแต่บางครั้งครูเล็กครูน้อยมีความเข้าใจแต่ถูกผู้อำนวยการสั่งมาให้ลงโทษเด็กLGBTเพราะไม่อยู่ในกฎของชายหญิงในครอบครัวแม่ยอมรับลูกLGBTได้ แต่พ่อยอมรับไม่ได้ มันก็เป็นความขัดแย้งกัน บางครั้งครอบครัวหรือญาติๆรับได้ แต่เพื่อนๆของบุคคลในครอบครัวกลับรับไม่ได้ เข้ามาก้าวก่ายลูกหลานของเพื่อนสะงั้น หรือชาวบ้านนินทาว่าเลี้ยงลูกอย่างไรให้ผิดเพศทั้งที่ไม่ใช่เรื่องของชาวบ้านเลย ปัญหาต่างๆทำให้เยาวชนLGBTเครียดและท้อแท้หรือทำตัวไม่ถูกเมื่อต้องเผชิญโลกภายนอก พ่อแม่ผู้ปกครองและญาติๆหรือครูอาจารย์ที่ไหนมีเรื่องราวประสบการณ์อะไรเกี่ยวกับลูกหลานที่เป็นLGBT ขอเชิญร่วมแชร์ข้อมูลกันด้วย