บอร์ด ความรัก,เรียนรู้ชีวิตอย่างมีสติ ประสบการณ์ช.. เนื้อหาโดย โลกนี้คือละคร".. หลายปีนี้ .."1. หลายปีนี้...เริ่มรู้สึกมีความเข้าใจว่า.. เมื่ออายุมากขึ้น ญาติสนิทมิตรสหายเริ่มทยอยจากเราไป .. รู้สึกถึงชีวิตล้วนอนิจจัง2. หลายปีนี้...เริ่มรู้สึกปล่อยวาง เริ่มเรียนรู้ถึงสิ่งที่ .. ไม่ว่าจะเสียดาย หรือไม่ก็ตาม ล้วนเป็นสิ่งที่จะต้องเป็นไป ..โดยวิถีแห่งธรรมชาติ3. หลายปีนี้...ชีวิตสอนว่า ความสนิทชิดเชื้อระหว่างมนุษย์ .. นอกเหนือจากความเกี่ยวพัน " ทางสายเลือดแล้ว ... สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่า .. คือสัมพันธ์ภาพทางจิตใจที่ #จริงใจต่อกัน4. หลายปีนี้...ชีวิตสอนว่า ...สิ่งที่เคยใฝ่ฝัน " อยากได้ในอดีต แม้วันนี้จะได้มา ก็หาใช่สิ่งที่สำคัญ .. สำหรับเราอีกต่อไป5. หลายปีนี้...เริ่มตื่นรู้ นอกจากเราต้องทำดี " กับผู้อื่นแล้ว เราจะต้องทำสิ่งที่ดีงาม ..ให้กับคนที่ดีกับเราให้มากเท่าทวีคูณ6. หลายปีนี้...เริ่มเรียนรู้ว่า เวลาหาได้บ่มเพาะความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้คน ตรงกันข้าม เวลากลับพิสูจน์ให้เห็นถึง #ธาตุแท้ของผู้คน7. หลายปีนี้...เริ่มรู้ซึ้ง นอกจากพ่อ-แม่แล้ว ไม่มีใครในโลก .. ที่จะคอยอนุเคราะห์ โอบอุ้ม .. และให้อภัย " เราเหมือนเช่นที่ท่านให้กับเรา8. หลายปีนี้...เริ่มรู้และเข้าใจว่า "ความประมาท "อาจจะนำมาซึ่งอุบัติเหตุ .. การบาดเจ็บและ... ความทุกข์ทรมานต่อร่างกายอย่างไม่คาดฝัน ...9. หลายปีนี้...เราเปลี่ยนไป สามารถอดทนแบกรับ "ความทุกข์ "ในหลากหลายรูปแบบ .. มีความแกร่งในชีวิต เหมือนต้นกระบองเพชร .. ที่สามารถจะอยู่รอดได้ " ในทุกสถานะ10.หลายปีนี้...เริ่มสำนึก ไม่ดึงดัน .. ยึดมั่นถือมั่นอย่างที่เคย หลายสิ่งที่เคยยึดมั่น " .. เริ่มคลายความถือมั่นอย่างที่เคยเป็น11. หลายปีนี้...หลายๆ สิ่งที่ขัดหูขัดตา ก็สามารถที่จะทำใจให้เป็นเหมือน " ฟังแต่ไม่ได้ยิน มองแต่ไม่ได้เห็น "12. หลายปีนี้...ชีวิตสอนว่า ไม่ใช่คนทุกคนที่จะยินยอม " เดินตามวิถีทางที่เราอยากให้เป็น13. หลายปีนี้...ชีวิตสอนว่า สิ่งที่เป็นของเรา ย่อมต้องเป็นของเรา สิ่งที่ไม่ใช่ของเรา .. #จงอย่าได้ฝืนเอา14. หลายปีนี้...ชีวิตสอนว่า อย่าได้อิจฉาชีวิตของผู้อื่น เพราะ... เราเองก็สามารถที่จะใช้ชีวิต " อย่างที่เราต้องการให้เป็นได้...".. เวลาดุจสายน้ำ ไหลไปไม่หวนกลับ เรียนรู้กับชีวิต รู้ซึ้งถึงชีวิต หวงแหนทุกวินาทีที่ผ่านไป .. ใช้ชีวิตให้คุ้มค่า เรียนรู้ชีวิตอย่างมีสติ " .. อย่าได้ประมาทอีกต่อไป .."