บอร์ด ความรัก,จุดมุ่งหมายของคู่ชีวิต ประสบการณ์ช.. เนื้อหาโดย โลกนี้คือละครจุดมุ่งหมายของ “ คู่ชีวิต ”👉 ไม่ใช่การทำยังไง ...ให้อยู่กัน “ จนตายจากกัน ”แต่คือ... อยู่ยังไง..??ให้เกื้อกูลต่อกัน...มากที่สุดและ..เบียดเบียนกันน้อยที่สุด 👉 สาเหตุที่ “ ชีวิตคู่ ”ไปกันไม่ (ค่อย) รอด คือ... ขาดการเคารพขั้นพื้นฐานซึ่งกันและกัน คือ...👉 การขาดความเคารพ... ในการอยู่ร่วมกัน 👉 การเป็นครอบครัวร่วมกัน 👉 ขาดความสม่ำเสมอ ...คือ...ขาดความสม่ำเสมอไม่เหมือนอดีตที่ “ โหยหา ”อยากได้,อยากครอบครองกันและกัน 👉 ขาดความใส่ใจ ...คือ...เพราะคิดว่าอยู่กันมานาน ไม่พูด, อีกฝ่าย ควรจะรู้ ...อีกฝ่าย ควรจะเข้าใจ ...เลยคิดไปเองว่า “ ไม่เป็นไร ”👉 ขาดความยับยั้ง คือ ...เมื่ออะไร...ไม่เหมือนเดิม“ สันดาน ” ของความเป็นคนของกัน และกัน ก็โผล่..!!โหยหา “ ความตื่นเต้น ”ไม่เติมเต็มรสชาด..ที่เคยมี หลายคู่, เอากิเลส นำชีวิต แม้จะรู้ว่าผิด ก็จะทำ..!!เพื่อ “ สนองอารมณ์ตัวเอง ” 👉 ขาดสติ คือ ...ไม่มีสติ, เมื่อมีการกระทบกระทั่ง ไม่ประนีประนอมกัน..!!ฉันถูก,ผมถูก ไม่มีใครยอมใคร ฉันชนะ เธอชนะ..!! ความซวย..จึงตกไปอยู่ที่ “ลูก” ที่ต้องมาเจอ, พ่อ-แม่ ที่ดี แต่...“ หลงกัน ”แต่ไม่ได้ “รักกันอย่างแท้จริง” 👉 “ ชีวิตคู่ ” ถ้าเริ่มต้น ...ด้วยการ “อยากอวด” ว่าตนมีเหมือนๆ ชาวบ้าน,ได้มีแต่งงาน ได้มีลูก เหมือนๆ คนอื่น... 👉 แต่...ไม่เคยพิจารณาให้รอบคอบจริงๆ หรือพิจารณากันในระยะเวลา...ไม่มากพอที่จะให้อีกฝ่ายเผยนิสัยจริงๆ ออกมา เมื่ออยู่ไปแล้ว เกิดกรณีอะไรขึ้นมา ก็ต้องมานั่งทน, นั่งบ่นว่า...มีกรรม,มีทุกข์,เป็นกรรมเก่าเคยก่อไว้กับเขาต้องมาชดใช้ ฯลฯ  ซึ่งเราเลือกได้จะว่า ...ไม่ทุกข์แต่แรก ก็มีสองทาง คือ ก่อนมี “ คู่ชีวิต ” จงให้เวลา อย่าเร่งรีบ พิจารณาดีๆ ว่า...👉“ ควรมี ” กับ “ ไม่ต้องมี ” อันไหนจะสุข..และเติบเต็มความต้องการ..ของเราจริงๆ “ ความรัก ” คือ ...องค์ประกอบหนึ่ง ที่ทำให้“ ชีวิตทุกคน ” มีชีวิตชีวา แต่ไม่ได้หมายถึง ...ทั้งหมด, ของชีวิตของเราเพราะเมื่อใด ที่เราไม่เตรียมใจ 👉 “ ชีวิตคู่ ” ก็พร้อมที่จะ“ ล่มสลาย ” ได้เช่นกัน..!! สิ่งที่ ควรพิจารณา ...ก่อนเลือก “ คู่ชีวิต ” คือ ...👉 ศรัทธาไม่เสมอกัน👉 ปัญญาไม่เสมอกัน👉 ทานไม่เสมอกัน คือ ความเสียสละ👉 ศีลไม่เสมอกัน  เหล่านี้แหละ คือเหตุที่ทำให้อยู่ด้วยกันไม่ได้..!!!เพราะ “ ความคิด ” และ ...เส้นทางเดิน..มันคนละทาง