บอร์ด ความรัก,ช่างกลปีราชสิทธได้รับอุบัติเหตุจากการฝึกงานโดนเครื่องทับเสียนิ้วไปนิ้ว ประสบการณ์ช.. เนื้อหาโดย Noxxช่างกลปี 2 ประสบเหตุจากการฝึกงานนี่คือ ประสบการณ์ ที่ นักศึกษา ได้รับ เป็นประสบการณ์ที่คนคนนึงต้องจดจำไปทั้งชีวิตเพราะนิ้วที่เคยมี 10 ตอนนี้เหลือแค่ 3 เหตุการณ์นี้ยิ่งตอกย้ำว่า ฝึกงานต้องมีมาตราฐานแผนงานการฝึกต้องปลอดภัย มีค่าแรง มีการคุ้มครองแรงงาน