บอร์ด ความรัก,ชีวิตคือการเป็นอยู่ ประสบการณ์ช.. เนื้อหาโดย โลกนี้คือละคร".. ชีวิต .." คือ..การเป็นอยู่..การมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่า..เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนในโลกใบนี้..ต้องศึกษาและเรียนรู้อย่างเข้าใจและเท่าทัน..".. คุณค่า .."คือ..สิ่งที่กำหนดราคาของสิ่งเหล่านั้น..ว่า.....มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด..ชีวิตของเราก็เช่นเดียวกัน..การมีชีวิตอยู่อย่างคุ้มค่า..มีราคา..คือ..การใช้ชีวิตทุกๆ วินาทีอย่างมีสติ..ไม่ว่า.....จะเป็นการพูด..การคิด..หรือการกระทำก็ตาม..หากเราเป็นอยู่อย่างมีสติทุกๆ ลมหายใจ..ไม่ประมาททุกๆ ขณะ ทุกๆ วินาที..นั่นคือ..การใช้ทุกๆ วินาทีของชีวิตได้อย่างมีคุณค่าที่สุด..สุดท้ายนี้.....".. คุณค่าของชีวิต .."อยู่ที่ว่า.....เขาผู้นั้นเกิดมาแล้ว..ได้เพียรพยายามละ เลิก..ความชั่ว..อันได้แก่..สิ่งที่ไม่ดี..ที่เกิดขึ้นในจิตใจ..หมั่นทำความดี..และรักษาคุณงามความดี..ที่เกิดขึ้นในชีวิตได้บ้างหรือไม่..?ขอเพียงเราอย่าประมาทในชีวิต..กับวันเวลาที่ยังเหลืออยู่ในขณะปัจจุบัน..เพราะทุกๆ วินาทีของชีวิต..อาจจะเป็นลมหายใจสุดท้ายของชีวิตเราก็ได้..หากเราได้เรียนรู้คุณค่าของชีวิตอย่างแท้จริง..และเข้าใจว่า..ที่สุดของชีวิตคนเรา..คือ..การเรียนรู้จิตใจภายในของตัวเราเอง..นั่นแหละ..เราจึงจะได้ชื่อว่า.....เป็นผู้ใช้วันเวลาของชีวิตได้อย่างมีความสุขที่สุด..ตราบใดที่เรายังไม่เข้าใจตัวเอง..เราจะไม่เข้าใจเลยว่า.....สุข-ทุกข์เป็นเช่นไร..?จุดเริ่มต้นของความสุขและความทุกข์..เกิดจากความคิดของเราเป็นสิ่งสำคัญ..แต่จุดสุดท้ายของความคิด..คือ..การเรียนรู้อย่างเข้าใจและเท่าทัน..ในความรู้สึกของตัวเราเอง ที่เกิดขึ้นขณะนั้นๆ..แล้ววันนี้..ทุกๆ วินาทีของชีวิตเรา..เรามีสติอยู่กับใจของตัวเราเองมากน้อยเพียงใด..?