บอร์ด สาระ เกร็ดน่ารู้ โพสท์โดย learningจังหวัดที่มีขยะมากที่สุดในประเทศไทย  กรุงเทพมหานคร               กรุงเทพมหานคร นั้นมีขยะเยอะติดเป็นอันดับที่ 1 ในไทย ที่มีขยะเยอะที่สุด และขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครนั้นมีขยะ 12,จังหวัดที่มีขยะมากที่สุดในประเทศไทย214.00 (ตัน/วัน)  ส่วนขยะมูลฝอยที่ถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์นั้นมี 3,564.00  (ตัน/วัน)    ขยะในกรุงเทพมหานครนั้นมีปริมาณที่เยอะมาก ขยะที่ถูกนำกลับมารีไซเคิลได้ มีน้อยกว่าขยะที่นำกลับมารีไซเคิลไม่ได้ กาญจนบุรี              กาญจนบุรี มีขยะเยอะเป็นอันดับที่ 2   ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในกาญจนบุรีมี 849.00 (ตัน/วัน) และขยะมูลฝอยที่ถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์มี 403.00 (ตัน/วัน) ถึงกาญจนบุรีจะมีขยะมูลฝอยที่น้อยแต่ก็ติดท๊อปอันดับ 2 ที่มีขยะเยอะที่สุดในไทย กาฬสินธุ์              กาฬสินธุ์ เป็นอีกจังหวัดที่มีขยะเยอะเป็นอันดับ 3 ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากกาฬสินธุ์มี 738.00   (ตัน/วัน)   และขยะมูลฝอยที่ถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์นั้นมี 243.00 (ตัน/วัน)   ถือว่าไม่เยอะทำไรเมื่อเทียบจังหวัด กรุงเทพมหานคร และ กาญจนบุรี แต่ก็ยังมีขยะเยอะติดอันดับ 3 ของไทย