บอร์ด ความรัก,สวนโมกข์รำลึกอดีตและปัจจุบันสวนโมกขพลารามได้เลือกวันทำวัตรหรือวันเยี่ยมสวนโมกข์ ประสบการณ์ช.. โพสท์โดย มารคัส#สวนโมกข์รำลึก #อดีตและปัจจุบัน สวนโมกขพลารามได้เลือกวันทำวัตร หรือ วันเยี่ยมสวนโมกข์ ซึ่งตรงกับวันขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๑๐ เป็นวันเผาสรีระสังขารท่านพุทธทาส ด้วยเหตุผลว่าเป็นวันที่มีพระสงฆ์และฆราวาสมาชุมนุมเพื่อแสดงความเคารพท่านอาจารย์พุทธทาสอยู่แล้วทุกๆ ปี.ในปีนั้นตรงกับวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๓๖.พิธีจัดขึ้น ณ บริเวณเขาพุทธทอง โดยใช้พิธีตามแบบโบราณ คือปักเสา ๔ ต้น ดาดเพดานด้วยผ้าขาวเริ่มทำพิธีเผาเวลาประมาณ ๑๕.๓๐ น. โดยท่านพระเทพวิสุทธิเมธี (ท่านปัญญานันทภิกขุ) เป็นประธานในการจุดไฟ.การจัดการศพนั้น ท่านอาจารย์พุทธทาสได้ให้แนวทางไว้ว่า.ในเรื่องการจัดการศพให้เป็นไปตามธรรมดาที่สุด นอกเหนือจากการกำหนดผู้จัดการศพ (พระครูปลัดศีลวัฒน์ - โพธิ์ จันทสโร).ให้ละเว้นการขอพระราชทานโกฐและทำพิธีอย่างอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในพินัยกรรม.ให้เก็บศพในโลง ปิดมิดชิด ละเว้นการเปิดดู ละเว้นพิธีรดน้ำศพ ละเว้นการฉีดยาศพ ละเว้นพิธีสวดศพ....หมายเหตุ ทุกวันขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๑๐ ของทุกปี คือ "วันเยี่ยมสวนโมกข์" หรือ "วันทำวัตรท่านอาจารย์พุทธทาส" ปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๔.นิทรรศการ​ภาพถ่ายชุด สวนโมกข์.. รำลึกวาระวันเยี่ยมสวนโมกข์ ๒๕๖๔.ถ่ายภาพโดย พระมานพ มานิโตนิทรรศการ​ภาพถ่ายชุด สวนโมกข์.. รำลึกวาระวันเยี่ยมสวนโมกข์ ๒๕๖๔.ถ่ายภาพโดย พระมานพ มานิโต