บอร์ด ความรัก,ทมิฬนาฑูเคราล่ามนตราอินเดียใต้หมู่บ้านหัตถศิลป์โจฬะมณฑล ประสบการณ์ช.. โพสท์โดย เ้กียรติกำพลทมิฬนาฑู เคราล่า มนตราอินเดียใต้หมู่บ้านหัตถศิลป์โจฬะมณฑล Cholamadal Artist’s Village และ ทักษิณาจิตร Dakshina Chitra พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา และ โบราณสถานถ้ำเสือ Tiger Cave จากนครเจนไน เราเดินทางต่อไปยังเมืองกาญจีปุรัม Kanchipuruam แต่ระหว่างทางยังมีสถานที่น่าสนใจที่เราควรจะแวะชมสามแห่งข้างต้นหมุ่บ้านหัตถศิลป์โจฬะมณฑล Cholamadal Artist’s Village เป็นหมู่บ้านที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนางานศิลป์พื้นเมืองคล้ายชุมชนบ้านถวายที่เชียงใหม่การจัดแสดงศิลปะภายในหมุ่บ้านหัตถศิลป์โจฬะมณฑลศิลปะกลางแจ้งของหมุ่บ้านหัตถศิลป์โจฬะมณฑลศิลปะกลางแจ้งของหมุ่บ้านหัตถศิลป์โจฬะมณฑลศิลปะกลางแจ้งของหมุ่บ้านหัตถศิลป์โจฬะมณฑลศิลปะกลางแจ้งของหมุ่บ้านหัตถศิลป์โจฬะมณฑลศิลปะกลางแจ้งของหมุ่บ้านหัตถศิลป์โจฬะมณฑลทักษิณาจิตร Dakshina Chitra พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา ที่จัดแสดงบ้านเรือนจาลองแบบต่างๆ สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในอินเดียใต้ และวิถีชีวิตผู้คนในแถบนี ้ มีนิทรรศการ ร้านขายของที่ระลึก คล้ายเมืองโบราณ สมุทรปราการทักษิณาจิตร Dakshina Chitraทักษิณาจิตร Dakshina Chitraทักษิณาจิตร Dakshina Chitraทักษิณาจิตร Dakshina Chitraการแสดงในทักษิณาจิตร Dakshina Chitraภาพเขียนในทักษิณาจิตร Dakshina Chitraหนึ่งในกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะในทักษิณาจิตร Dakshina Chitraโบราณสถานถ้ำเสือ Tiger Cave เป็นโขดหินขนาดใหญ่ที่แกะสลักเป็นเทวาลัย และมีศาลพระแม่ทุรคาขนาดเล็กอยู่ตรงกลาง ล้อมรอบด้วยหัวของสัตว์ประหลาดนาม “วยาล” เป็นแนวรัศมี ตัววยาลเป็นสัตว์ใน จินตนาการเป็นสิงห์หรือเสือที่มีเขา พบทั่วไปตามโบราณสถานยุคปัลลวะ เป็นที่มาของชื่อถ้าเสือโบราณสถานถ้ำเสือ Tiger Caveดูสถานที่ท่องเที่ยวอื่นต่อได้ที่https://www.facebook.com/planetbluetravel